Communicatie bij verandering

Mensen veranderen van nature niet graag. Dit zie je vaak terug binnen organisaties en bedrijven. Medewerkers vinden veranderingen maar niets. Veranderen is namelijk het loslaten van het vertrouwde. De juiste communicatieaanpak is van levensbelang om een veranderproces te laten slagen.

Natascha Kleyn Communicatie & Advies begeleidt graag het verandertraject binnen uw bedrijf of organisatie. De verandering begint vaak bij het laten inzien van de noodzaak. Wanneer medewerkers overtuigd zijn dat veranderen echt onontkoombaar is, kunnen zij pas mee in deze verandering.

Samen veranderen

Ik geloof erin dat samenwerken van essentieel belang is binnen verandertrajecten. Medewerkers, maar soms ook stakeholders, mee laten denken over de gewenste verandering. Dat is de sleutel naar het succes.

Contact

Natascha Kleyn Communicatie & Advies ontwikkelde een aantal methodes waarin meedenken centraal staat. Wilt u graag eens met mij van gedachten wisselen over de verandering binnen uw bedrijf of organisatie? Bel mij op 06 – 55 826 730 of mail naar  info@nataschakleyn.nl.

Je moet eerst stoppen om van richting te kunnen veranderen – Erich Fromm

Naar alle diensten